Verejné obstarávanie 2022

Prehľad dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním za rok 2022, rozčlenené podľa mesiacov, zverejnené v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Január 2022

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Lyžiarsky kurz 2022

Výzva na Zváračský kurz 2022

Príloha-č. 1- vyhlasenia-uchadzaca

Príloha-č. 2 – čestné-vyhlasenie

Príloha-č. 3 – čestne-vyhlasenie-konflikt-zaujmov

Príloha-č. 4 – navrh-na-plnenie-sutaznych-podkladov-1

Február 2022

 

Marec 2022

 

Apríl 2022

 

Máj 2022

 

Jún 2022

 

Júl 2022

 

August 2022

 

September 2022

 

Október 2022

 

November 2022

 

December 2022