Mobilita C5 Slovensko – Krátkodobá výmena zamestnancov

V termíne od 15.06.2022 –  17.06.2022 sa uskutočnila krátkodobá výmena zamestnancov, mobilita C5. Hosťujúcou organizáciou bola SPŠ strojnícka, Komenského 2 , Košice.

Účastníkmi mobility boli dvaja učitelia z Talianska, Gianluca Caputo, Simona Landini a dve učiteľky z Portugalska M. Santos a S. Oliveira.

Na hosťujúcej škole prebehli semináre k téme projektu, workshopy, kde si učitelia vymenili skúsenosti týkajúce sa problematiky zvládania stresových situácií v školskom prostredí. Prebehol antidiskriminačný turnaj s názvom „Stop discrimination!“ medzi učiteľmi a žiakmi našej školy.

Učitelia z Portugalska a Talianska mali možnosť zúčastniť sa niektorých vyučovacích hodín na našej škole a oboznámili sa výchovno- vzdelávacím procesom.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v medzinárodných projektoch.