Usmernenie MŠVVaŠ SR

Usmernenie MŠVVaŠ SR – Vplyv opatrení na zamestnancov, ktoré je zverejnené na web. sídle MŠVVaŠ SR:  www.minedu.sk,  v časti „Ministerstvo – Zamestnanci rezortu“: https://www.minedu.sk/zamestnanci-rezortu/ zo dňa 16. marca 2020

Usmernenie MŠVVaŠ SR_Vplyv opatrení na zamestnancov

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach zo dňa 12.3.2020 v plnom znení:

Usmernenie_ministerky_skolstva – 12.3.2020

V súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID-19 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernenie pre školy a školské zariadenia:

03_usmernenie_koronairus

02_usmernenie_koronavirus

01_usmernenie_koronavirus

Ďalšie informácie a pokyny:

Koronavirus_biely_A5

Koronavirus_modry_A5

Usmernenie HH SR_COVID 19_druha aktualizacia