2023/2024 Informácie pre žiakov – riešiteľov SOČ

Aj v tomto školskom roku sa v dňoch 6. a 7. marca 2024 uskutoční školské kolo SOČ.  Súťaž je zameraná na rôzne odborné oblasti (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory). Cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjanie ich tvorivých kompetencií, kritického myslenia, odborných, teoretických  vedomostí a odborných, praktických schopností a zručností. Podmienkou účasti je písomná odborná práca, ktorú autor resp. autori  obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Informácie pre riešiteľov SOČ v šk. roku 2023-2024