Strojnícka priemyslovka vzdeláva 150 rokov

Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach patrí k najstarším školám svojho druhu v strednej Európe a vzdeláva už 150 rokov.

Výročie sme si za prítomnosti významných hostí, učiteľov a študentov pripomenuli slávnostnou akadémiou, ktorá sa konala 7. novembra 2022 vo veľkej sále Historickej radnice.  Keďže 150. výročie je naozaj výnimočné súčasťou osláv bolo aj slávnostné odhalenie pamätnej tabule predsedom KSK, pánom Rastislavom Trnkom a riaditeľom školy, pánom Rastislavom Frigom.

V priebehu akadémie sme si zaspomínali na históriu a zhodnotili sme i súčasnosť našej školy. Akadémiu spestrili veľmi zaujímavým a pestrým kultúrnym programom budúci umelci, študenti Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach.