Školiace a tréningové centrum

Výsledkom spolupráce nezávislého výrobcu prevodoviek a hnacích komponentov GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o., Strednej priemyselnej školy strojníckej v Košiciach a jej zriaďovateľa – Košického samosprávneho kraja, je otvorenie Školiaceho a tréningového centra so zameraním na praktickú prípravu pre strojársku oblasť. Vo štvrtok 8. marca 2007 bolo Školiace a tréningové centrum v SPŠ strojníckej na Komenského ulici č.2 v Košiciach slávnostne otvorené za účasti predsedu KSK Zdenka Trebuľu a riaditeľa závodu GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. Bernarda Mauryho.

Centrum budú využívať predovšetkým žiaci priemyslovky. Výučba v školiacom a tréningovom centre je už zahrnutá v učebných osnovách v školskom roku 2006/2007 v študijnom odbore Strojárstvo. Školiace a tréningové centrum však otvára svoje brány aj pre iných. Medzi prvými ho budú využívať pracovníci spoločnosti GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. Používanie nových výrobných technológií, ktoré patria k prioritám firmy, sú dobrým predpokladom pre kvalifikovanú obsahovú náplň otváraného centra. Jeho moderné priestory ponúkajú široké spektrum využitia, napríklad aj pre odborné vzdelávanie študentov z iných škôl. Do budúcnosti sa taktiež plánuje jeho využívanie pre rekvalifikačné kurzy.

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. poskytla SPŠ strojníckej moderný, počítačovo riadený stroj typu DMG NEF 400, ktorý slúži na presné, počítačom riadené opracovanie súčiastok. Náklady na zakúpenie stroja a príslušenstva, vrátane softvéru, ako aj náklady na vyškolenie dvoch pracovníkov školy dosiahli výšku 96.300 EUR.

Vytvorenie odborného pracoviska v priestoroch SPŠ strojníckej si vyžiadalo stavebné úpravy, rekonštrukciu rozvodov a inštaláciu podľa technických požiadaviek na bezpečnosť práce.

Košický samosprávny kraj považuje spoluprácu školy s významným výrobcom prevodoviek, ktorý začal pôsobiť v priemyselnom parku v Kechneci, za mimoriadne dôležitý krok k ďalšiemu prepájaniu stredných škôl s praxou. Tak, aby absolventi našli bez väčších problémov uplatnenie.