Elektrotechnika

Laboratórne cvičenia:

 

Teória:

Vlastná a vzájomná indukčnosť, Striedavý prúd, Záťaže v obvode striedavého prúdu, Výkon striedavého prúdu, Trojfázová sústava 

Základné elektronické súčiastky

Elektrické stroje a prístroje – 1. časť

Elektrické stroje a prístroje – 2. časť

 

Požiadavky na komisionálne skúšky:

  • Teória  – učivo uverejnené na tejto stránke + elektromagnetická indukcia
  • Príklady – z učebnice k daným témam