Príkaz riaditeľa školy k epidemiologickej situácii a dodržiavaniu opatrení a odporúčaní

Príkazom riaditeľ školy boli stanovené prevádzkové podmienky počas trvania pandémie. Všetky opatrenia smerujú k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva založených na princípe ROR – rúško, odstup, ruky. “ Sú to opatrenia, ktoré sme už zažili, nie sú komplikované. Vyžadujú si však zodpovednosť a dodržiavanie.

Príkaz riaditeľa – epidemiologická situácia