Pre rodičov

Výchovný poradca

Výchovná poradkyňa:   PhDr. Gabriela Tarnóciová kabinet č. 120, e – mail: gabriela.tarnociova@priemyslovka.sk Náplň práce výchovnej poradkyne: Cieľom práce výchovného poradcu na strednej škole je plnenie úloh školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu. Výchovný poradca sprostredkuje spoluprácu školy s odbornými pedagogicko-psychologickými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú … Čítajte viac…

Združenie rodičov školy

RADA RODIČOV pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2, Košice bude v školskom roku 2023/2024 pracovať v zložení: Predseda – Ing. Brezová Ľubica Členovia: I. A  –  Milota Kristanová  I. B  –  Lucia Straková I. C  –  Renáta Ivanová Drotárová II. A  –  Agáta Franková II. B  –  Üveges Csaba II. C  –  MDDr. Takáčová … Čítajte viac…

Stravovanie a ubytovanie žiakov

Možnosti stravovania žiakov našej školy Žiaci našej školy sa môžu stravovať v jedálni Strednej priemyselnej školy dopravnej, Hlavná 113, Košice 055 / 622 18 90,  055 / 727 70 42 Jedáleň Strednej priemyselnej školy dopravnej Košice                 Možnosti ubytovania žiakov našej školy Usmernenie … Čítajte viac…