Pre rodičov

Výchovný poradca

Výchovná poradkyňa:   PhDr. Gabriela Tarnóciová kabinet č. 120, e – mail: gabriela.tarnociova@priemyslovka.sk Náplň práce výchovnej poradkyne: Cieľom práce výchovného poradcu na strednej škole je plnenie úloh školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu. Výchovný poradca sprostredkuje spoluprácu školy s odbornými pedagogicko-psychologickými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú … Čítajte viac…

Združenie rodičov školy

RADA RODIČOV pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2, Košice bude v školskom roku 2020/2021 pracovať v zložení: Predseda – Ing. Štritz Viliam Členovia: I. A  –  Ing. Willert Katarína I. B  –  I. C  –  Hanušin Stanislav II. A  –  Ing Brezová Ľubica II. B  –  Mgr. Badičová Martina II. C  –  Školníková … Čítajte viac…

Stravovanie a ubytovanie žiakov

Možnosti stravovania žiakov našej školy Žiaci našej školy sa môžu stravovať v jedálni Strednej priemyselnej školy dopravnej, Hlavná 113, Košice 055 / 622 18 90,  055 / 727 70 42 Jedáleň Strednej priemyselnej školy dopravnej Košice                 Možnosti ubytovania žiakov našej školy Usmernenie … Čítajte viac…