Karanténne opatrenia pri vstupe do SR od 17.02.2021

Vyhláška k novým karanténnym opatreniam pri vstupe do Slovenskej republiky, ktoré platia od 17. februára. 

Osoby, ktoré v ostatných 14 dňoch navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska musia podstúpiť izoláciu, ktorá sa končí
• obdržaním negatívneho výsledku PCR testu na ochorenie COVID-19
alebo
• pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa.

Osoby, ktoré v ostatných 14 dňoch navštívili iné než vyššie menované krajiny, musia ísť do domácej izolácie a najskôr na 8. deň podstúpiť testovanie RT-PCR metódou.
Osoby ukončujú izoláciu iba obdržaním negatívneho výsledku testu. Nie je možné ju ukončiť bez testovania a ani izolácii predísť predložením negatívneho výsledku testu na COVID-19.

Osoby prichádzajúce na Slovensko musia najneskôr bezprostredne pri vstupe na Slovensko zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica.

Osoby vstupujúce na Slovensko leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia, ktorý je zverejnený na https://www.mindop.sk/covid/.

Izoláciu musia podstúpiť aj ostatní členovia spoločnej domácnosti. Ukončia ju v rovnaký deň ako osoba, ktorej po prekročení hraníc vznikla povinnosť podstúpiť izoláciu.