Projekt eTwinning

 SPOZNÁVAME SA

V októbri 2007 sme sa zapojili do projektu Etwinning s názvom SPOZNÁVAME SA, ktorý je zameraný na vzájomné sa spoznávanie škôl z krajín Európskej Únie. Boli sme oslovení školou z Českej republiky. Iniciátorom projektu boli Stredná technická škola z Přerova a Zespól Szkól nr.3 Krasnik z Poľska.Komunikačným jazykom je nemecký jazyk.

Do projektu sa zapojili žiaci 1.B triedy. Všetci žiaci sa najprv v krátkych prezentáciach predstavili. Následne sme pripravili prezentácie o našej krajine, meste, škole, triede a skupine. Cieľom projektu je nielen sa zoznamiť so žiakmi z iných škôl rovnakého odborného zamerania, ale aj zdokonaliť sa v cudzom jazyku a či v príprave prezentácií.

Medzi najaktívnejších žiakov, ktorí sa zapojili do projektu patria P.Sciranka, V.Blaško, M.Kandra, M.Orosz, P.Kolesár. Koordinátorkou projektu je PhDr. Irena Hutňanová

Za riešenie bol projekt Wir lernen uns kennen ocenený národným a európskym certifikátom kvality v rámci školských projektov eTwinning.

certifikát eTwinning

certifikát kvality