Združenie rodičov školy

RADA RODIČOV pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2, Košice
bude v školskom roku 2020/2021 pracovať v zložení:

Predseda – Ing. Štritz Viliam

Členovia:
I. A  –  Ing. Willert Katarína
I. B  – 
I. C  –  Hanušin Stanislav

II. A  –  Ing Brezová Ľubica
II. B  –  Mgr. Badičová Martina
II. C  –  Školníková Petronela

III. A  –  Oršulová Lýdia
III. B  –  Kordová Ingrid
III. C  –  Benke Zoltán

IV. A  –  Ing. Štritz Viliam
IV. B  –  Kreutzer Jozef
IV. C  –  Marcineková Naďa

PRÍSPEVOK ZRŠ:

Vážení rodičia,
z dôvodu zjednodušenia výberu rodičovského príspevku Vám ponúkame možnosť úhrady príspevku prevodom priamo na účet rodičovského združenia.

Pre efektívnu kontrolu je nutné pri prevode uviesť:

  • Meno a priezvisko žiaka
  • Trieda
  • SRRZ – Z pri Strednej priemyselnej škole
    Komenského 2
    Košice 040 01
  • Číslo účtu v tvare IBAN:             SK 6409000000000082123513