Združenie rodičov školy

RADA RODIČOV pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2, Košice bude v školskom roku 2022/2023 pracovať v zložení:

Predseda – Ing. Brezová Ľubica

Členovia:
I. A  –  Ing. Slivka Ľuboš 
I. B  –  Üveges Csaba
I. C  –  MDDr. Takáčová Jana
I. D  –  Ing. Špegárová Anna PhD.

II. A  –  Kurucová Miriam
II. B  –  Tomiová Jana
II. C  –  Krajcárová Silvia 
II. D  –  Demjančíková Žaneta

III. A  –  Mgr. Willert Katarína
III. B  –  Dargajová Marianna
III. C  –  Hanušin Stanislav

IV. A  –  Ing. Brezová Ľubica 
IV. B  –  Mgr. Badičová Martina
IV. C  –  Školníková Petronela

PRÍSPEVOK ZRŠ:

Vážení rodičia,
z dôvodu zjednodušenia výberu rodičovského príspevku Vám ponúkame možnosť úhrady príspevku prevodom priamo na účet rodičovského združenia.

Pre efektívnu kontrolu je nutné pri prevode uviesť:

  • Meno a priezvisko žiaka
  • Trieda
  • SRRZ – Z pri Strednej priemyselnej škole
    Komenského 2
    Košice 040 01
  • Číslo účtu v tvare IBAN:             SK 6409000000000082123513