PRO ENVIRO

Ocenený projekt v súťaži ProEnviro

Projekt „Krok za krokom k poznávaniu, ochrane a tvorbe životného prostredia“ získal v rámci Slovenska 3.miesto v kategórii stredné školy v súťaži  ProEnviro za najlepší environmentálny projekt  zrealizovaný školou. Každoročne ju organizuje Slovenská agentúra životného prostredia. V decembri sa Ing. Alena Jurčíková zúčastnila slávnostného odovzdávania cien na Veľtrhu environmentálnych výučbových programov „ŠIŠKA“ v Dudinciach.

Fotogaléria

http://www.sazp.sk/galerie/Siska_2012/

   Náš projekt v súťaži PRO ENVIRO opäť ocenený!

Projekt ,, Envirománia zasiahla Košický kraj“, získal 2. miesto v súťaži PRO ENVIRO v kategórii stredné školy. Do VIII. ročníka súťaže organizovanej Slovenskou agentúrou životného prostredia sa v školskom roku 2012/2013 zapojilo 41 školských kolektívov.

Ide o súťaž o najlepší environmentálny projekt zrealizovaný školouHlavným cieľom súťaže je propagácia projektov a aktivít škôl zrealizovaných v oblasti životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja, oceniť aktívnu účasť žiakov a zamestnancov škôl na riešení environmentálnych problémov komunity a regiónu. Prezentácia najlepších projektov je zabezpečená formou reportáží uverejnených v Enviromagazíne a ďalších printových médiách.