Zmudri do škôl

Žiaci maturitného ročníka sa v rámci predmetu Právna náuka zapojili do vzdelávacieho programu Zmudri do škôl.  Je to bezplatný rozvojový program pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl. Pomocou video kurzov a metodík bude výučba predmetu obohatená o interaktívne a inovatívne prvky.

Vďaka účasti v projekte má škola možnosť získať rôzne výhody, napr. certifikát, účasť na workshopoch pre učiteľov, možnosť merať posun v postojoch žiakov a podobne.

Veľa ďalších  informácií môžete získať na:

https://zmudri.sk/zmudri-do-skol