eTwinning Maratón v Českej republike

 V roku 2009 sme sa zapojili vďaka našim priateľom zo Strednej technickej školy v Přerově do eTwinning Maratónu v Českej republike. 

Cieľom Maratónu je každoročne prezentovať zapojené školy do projektov eTwinning, ktoré navštívia panáčikovia z loga eTwinning.

Viď.: http://2009maraton.blogspot.com/

Príspevok našich priateľov zo Strednej technickej školy v Přerově

Vyhlídková věž

Naši modří a žlutí přátelé opustili gymnázium v Praze Špitálské ulici a vydali se na Moravu do města optiky, strojírenství a chemie. Když se blížili k další škole, už z dálky viděli vysokou věž. „Odtud bude určitě krásná vyhlídka na celé město a okolí,“ zajásali. Namazali si alpou pod koleny, aby jim moc nevrzala, a začali stoupat po schodech nahoru. Námaha se jim opravdu vyplatila. I když nebylo počasí nic moc, rozhled stál za to: viděli město se všemi jeho zajímavostmi a typickými stavbami i široké okolí. Dohlédli nejen na 30 km vzdálený hrad Helfštýn, ale dokonce i za hranice České republiky. A jak se jim to povedlo? Pomohli jim žáci Štřední technické školy, kteří – co jiného od techniků očekávat – pro ně postavili vyhlídkovou věž, ne nepodobnou té místní. Vždyť každé pořádné město takovou věž má! 

A protože přerovští mají dobré kamarády i za hranicemi, mohli si panáčci odskočit třeba na Slovensko.

A takto sme sa do Maratónu  zapojili my….

Stredná priemyselná škola strojnícka, Košice, Slovensko    

 V piatok 16.októbra 2009 navštívili modrí panáčikovia z loga eTwinning strednú priemyselnú školu strojnícku v Košiciach.

Mali šťastie, pretože na našej škole v piatok pokračovali  oslavy, ktoré sa každoročne konajú z príležitosti výročia založenia našej školy. Tento rok sme oslávili 137.výročie jej založenia. Počas Dní strojárov, ako sa oficiálne oslavy volajú, sa zúčastnili naši študenti rôznych súťaží, ako napríklad: Sudoku, Milionár, Kvíz strojára, Z histórie našej školy, Kvíz zábavnej matematiky a i. Panáčikovia navštívili našu triedu a zoznámili sa s časťou našej skupiny, ktorá postavila vežu. Žiaci postavili historickú pamiatku mesta Košíc – Urbanovu vežu, v ktorej sa v súčasnosti nachádza Múzeum voskových figurín. Potom si panáčikovia mohli prezrieť budovu školy, ktorá bola postavená začiatkom 20.storočia.Nakoniec sa  zúčastnili ako diváci volejbalového turnaja, ktorý sa konal v posledný deň osláv a povzbudzovali družstvo našej triedy.