Olympiáda v anglickom jazyku

V okresnom kole olympiády v anglickom jazyku (kategória D), ktoré sa konalo 19. januára 2023 sa na 1. mieste umiestnil víťaz školského kola, žiak I.D triedy, Maximilián Šimkanin. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 29. novembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Olympiády sa zúčastnilo 30 žiakov prvého až štvrtého ročníka, ktorí si preverili svoje vedomosti v písomnej aj ústnej časti olympiády. Všetci zúčastnení preukázali výborné znalosti z anglického jazyka.

Víťazom sa stal Maximilián Šimkanin z I. D, druhé miesto obsadil Filip Hamrák z II. B a na treťom mieste skončil Maximilián Simko zo IV. A.

Blahoželáme!