149. výročie založenia našej školy

NAŠA ŠKOLA JE PRVOU PRIEMYSELNOU ŠKOLOU V RAKÚSKO – UHORSKU

Vyučovanie sa začalo 9. októbra 1872 s 19 žiakmi.

Unikátom školy je od roku 1972 školské múzeum, jediné vo východoslovenskom regióne, v ktorom sú i vzácne exponáty z 19. storočia. Aj z nich sa dozvedáme, že SPŠ strojnícka v Košiciach začínala s kachľovými pecami a petrolejovými lampami a v súčasnosti modernizuje priestory školy i jej technické vybavenie, aby študenti a učitelia trávili čas v príjemnom prostredí.

149. výročie založenia našej výnimočnej, historicky významnej školy v regióne  sme v jednotlivých triedach oslávili vedomostným kvízom.