Digitálne výzvy v obrábaní

V dňoch 23. a 24. novembra 2022 sa učitelia odborných predmetov (Ing. Magdaléna Belejová, Ing. Peter Burdza)  a žiaci IV.A, študijného odboru 2381 M strojárstvo v sprievode Ing. Renáty Ižolovej zúčastnili odborného seminára Digitálne výzvy v obrábaní, ktorý pripravilo Prototypové a inovačné centrum (PaIC) Strojníckej fakulty TUKE pre študentov stredných a vysokých škôl.

Odborný seminár bol zameraný na technológie trieskového obrábania a digitalizáciu výroby. Blok krátkych prezentácií striedali odborné prednášky a praktické ukážky obrábania a implementácie digitalizácie v reálnych podmienkach PaIC.

Najzaujímavejšie boli praktické ukážky: 

  • tepelného upínania, vyvažovania a merania nástrojov,
  • použitia nových typov nástrojov pre sústruženie aj frézovanie,
  • vyhodnocovania presnosti výrobkov.

Pozreli sme si aj vodíkové auto Koncept NH2.