PRO EDUCO

PRO EDUCO

PRO EDUCO & PRO JOB, ktorú organizuje spoločnosť PROGRESS PROMOTION pod záštitou pána Dušana Čaploviča, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Hlavným cieľom výstavy bolo priniesť mladým ľuďom informácie a možnosti lepšie sa zorientovať pri výbere ďalšieho štúdia na stredných školách, VŠ a univerzitách. Okrem nového názvu zmenilo podujatie aj priestory a po prvýkrát bola výstava v moderných priestoroch Spoločenského pavilónu. Snahou bolo zjednotiť celé spektrum aktivít v oblasti vzdelávania, ľudských zdrojov a inovácií a pripraviť pod spoločnou strechou fórum, ktoré dokáže osloviť cieľové skupiny študentov, zamestnávateľov, pedagogických pracovníkov, uchádzačov o prácu i tých, ktorí ju dokážu efektívne sprostredkovať.

Naša škola sa prezentovala spolu so svojím najvýznamnejším partnerom, spoločnosťou GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. Táto spolupráca zameraná na odborné vzdelávanie s dôrazom na programovanie a prácu s CNC strojmi je priamym príkladom prepojenia školy s najvýznamnejším strojárskym podnikom v regióne Košického kraja.