Deň učiteľov 2022

Od roku 1955 na Slovensku oslavujeme 28. marca Deň učiteľov. V tento deň sa v roku 1592 narodil učiteľ národov Ján Amos Komenský. Svojím dielom, názormi a pedagogickou činnosťou sa zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky. 

28. marca 2022 oslávili tento významný sviatok aj učitelia a zamestnanci našej školy. Okrem pozdravov, ktoré adresovali k sviatku učiteľom predseda KSK Rastislav Trnka a vedúci odboru školstva Slavomír Kožár sa učiteľom i nepedagogickým pracovníkom prihovoril a za prácu poďakoval riaditeľ školy Rastislav Friga. Príjemné posedenie v prostredí reštaurácie MARATON spestrili kultúrnym programom žiaci školy – Žiacka školská rada pod vedením Mgr. Hany Olejníkovej. 

Radosť z osláv znásobila aj správa, že predseda KSK Rastislav Trnka ocenil pri príležitosti Dňa učiteľov prácu 20 pedagógov v pôsobnosti KSK, medzi ktorými je aj náš učiteľ Ing. Róbert Péchy. Učiteľské povolanie mu zrejme predurčil dátum narodenia, ktorým je 28. marec – Deň učiteľov. Ocenenie si prevzal z rúk predsedu KSK dňa 30. marca 2022.

Srdečne blahoželáme !