Verejné obstarávanie

Zmluvy, faktúry, objednávky

Verejné obstarávanie 2024

Prehľad dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním za rok 2024, rozčlenené podľa mesiacov, zverejnené v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Január 2024   Február 2024 Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Zváračský kurz 2024 Návrh na plnenie súťažných kritérií – Zváračský … Čítajte viac…

Verejné obstarávanie 2023

Prehľad dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním za rok 2023, rozčlenené podľa mesiacov, zverejnené v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Január 2023   Február 2023 Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Zváračský kurz 2023 Návrh na plnenie súťažných kritérií – Zváračský kurz … Čítajte viac…

Verejné obstarávanie 2022

Prehľad dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním za rok 2022, rozčlenené podľa mesiacov, zverejnené v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Január 2022 Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Lyžiarsky kurz 2022 Výzva na Zváračský kurz 2022 Príloha-č. 1- vyhlasenia-uchadzaca Príloha-č. 2 … Čítajte viac…

Verejné obstarávanie 2021

Prehľad dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním za rok 2021, rozčlenené podľa mesiacov, zverejnené v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Január 2021 SPŠ strojnícka – Zámer na prenájom reklamná plocha_20012021 Výzva na Zváračský kurz 2021 Príloha-č.1- Vyhlásenia uchádzača Príloha-č .2-Čestné vyhlásenie … Čítajte viac…

Verejné obstarávanie 2020

Prehľad dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním za rok 2020, rozčlenené podľa mesiacov, zverejnené v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Január 2020 Výzva na Zváračský kurz 2020 Zámer na prenájom – nápojový automat Február 2020   Marec 2020   Apríl 2020   … Čítajte viac…

Verejné obstarávanie 2019

Prehľad dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním za rok 2019, rozčlenené podľa mesiacov, zverejnené v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Január 2019   Február 2019   Marec 2019   Apríl 2019   Máj 2019   Jún 2019   Júl 2019   August … Čítajte viac…