Verejné obstarávanie 2024

Prehľad dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním za rok 2024, rozčlenené podľa mesiacov, zverejnené v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Január 2024

 

Február 2024

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Zváračský kurz 2024

Návrh na plnenie súťažných kritérií – Zváračský kurz 2024

Vyhlásenie uchádzača – Zváračský kurz 2024

Čestné vyhlásenie – Zváračský kurz 2024

Čestné vyhlásenie-konflikt záujmov – Zváračský kurz 2024

Marec 2024

 

Apríl 2024

 

Máj 2024

 

Jún 2024

 

Júl 2024

 

August 2024

 

September 2024

 

Október 2024

 

November 2024

 

December 2024