Verejné obstarávanie 2024

Prehľad dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním za rok 2024, rozčlenené podľa mesiacov, zverejnené v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Január 2024

 

Február 2024

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Zváračský kurz 2024

Návrh na plnenie súťažných kritérií – Zváračský kurz 2024

Vyhlásenie uchádzača – Zváračský kurz 2024

Čestné vyhlásenie – Zváračský kurz 2024

Čestné vyhlásenie-konflikt záujmov – Zváračský kurz 2024

Marec 2024

 

Apríl 2024

 

Máj 2024

 

Jún 2024

 

Júl 2024

 

August 2024

 

September 2024

 

Október 2024

 

November 2024

 

December 2024

 

Verejné obstarávanie 2023

Prehľad dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním za rok 2023, rozčlenené podľa mesiacov, zverejnené v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Január 2023

 

Február 2023

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Zváračský kurz 2023

Návrh na plnenie súťažných kritérií – Zváračský kurz 2023

Vyhlásenie uchádzača – Zváračský kurz 2023

Čestné vyhlásenie-konflikt záujmov – Zváračský kurz 2023

Čestné vyhlásenie – Zváračský kurz 2023

Marec 2023

 

Apríl 2023

 

Máj 2023

 

Jún 2023

 

Júl 2023

 

August 2023

 

September 2023

 

Október 2023

 

November 2023

 

December 2023

 

Verejné obstarávanie 2022

Prehľad dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním za rok 2022, rozčlenené podľa mesiacov, zverejnené v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Január 2022

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Lyžiarsky kurz 2022

Výzva na Zváračský kurz 2022

Príloha-č. 1- vyhlasenia-uchadzaca

Príloha-č. 2 – čestné-vyhlasenie

Príloha-č. 3 – čestne-vyhlasenie-konflikt-zaujmov

Príloha-č. 4 – navrh-na-plnenie-sutaznych-podkladov-1

Február 2022

 

Marec 2022

 

Apríl 2022

 

Máj 2022

 

Jún 2022

 

Júl 2022

 

August 2022

 

September 2022

 

Október 2022

 

November 2022

 

December 2022

 

Verejné obstarávanie 2021

Prehľad dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním za rok 2021, rozčlenené podľa mesiacov, zverejnené v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Január 2021

SPŠ strojnícka – Zámer na prenájom reklamná plocha_20012021

Výzva na Zváračský kurz 2021

Príloha-č.1- Vyhlásenia uchádzača

Príloha-č .2-Čestné vyhlásenie

Príloha-č.3-Čestné vyhlásenie – konflikt záujmov

Príloha-č.4 -Návrh na plnenie súťažných podkladov

Február 2021

 

 

Marec 2021

 

Apríl 2021

Výzva – Stavebný dozor – výmena okien a dverí vrátane murárskych prác – 1. etapa

Príloha č. 1 Špecifikácia a cenová ponuka predmetu zákazky Stavebný dozor

Príloha č. 2 Návrh plnenia kritérií Stavebný dozor

Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie Stavebný dozor

Máj 2021

 

Jún 2021

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Výmena okenných konštrukcií v SPŠS KE

Náčrt otvorovej konštrukcie

Výmena_okenných_konštrukcií_[zadanie] výzva

11807_priloha-c-2-k-vyzve-navrh-na-plnenie-kriteria

11808_priloha-c-3-k-vyzve-cestne-vyhlasenie-uchadzaca

11809_priloha-c-4-k-vyzve-cestne-vyhlasenie-konflikt-zaujmov

11811_priloha-c-6-k-vyzve-infomacie-o-subdodavateloch

11667_priloha–zmluva-o-dielo-navrh

Júl 2021

 

August 2021

 

September 2021

 

Október 2021

Výzva na predkladanie ponúk – Učebné pomôcky

Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií (1) – Učebné pomôcky

Výzva – stavebný dozor – Obnova národnej kultúrnej pamiatky Komenského 2 v Košiciach evidovanej v ústrednom zozname pamiatkového fondu ako ,,Škola pamätná“ ELI

Príloha č. 1 Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 2 Návrh plnenia kritérií – stavebný dozor

Príloha č. 3 k výzve Čestné vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 4 k výzve Čestné vyhlásenie – konflikt záujmov

Príloha č. 5 k výzve Informácie o subdodávateľoch

Príloha č.6 Mandátna zmluva

November 2021

 

December 2021

 

Verejné obstarávanie 2020

Prehľad dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním za rok 2020, rozčlenené podľa mesiacov, zverejnené v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Január 2020

Výzva na Zváračský kurz 2020

Zámer na prenájom – nápojový automat


Február 2020

 


Marec 2020

 


Apríl 2020

 


Máj 2020

Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania


Jún 2020

Zámer na prenájom nebytového priestoru – miestnosť 115

Zámer na prenájom nebytových priestorov – miestnosť 11 a 18

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania

Zámer na prenájom – miestnosť č. 15, č. 16, č. 20

Zámer na prenájom nebytového priestoru – miestnosť 403

 


Júl 2020

Zámer na prenájom nebytových priestorov – miestnosti 11 a 18

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Dodanie a montáž športového perforovaného univerzálneho povrchu na multifunkčné ihrisko

 

 


August 2020

Výzva – Dodanie, montáž a čiarovanie športového perforovaného univerzálneho povrchu na multifunkčné ihrisko

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania – Dodanie, montáž a čiarovanie športového univerzálneho povrchu na multifunkčné ihrisko

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Dodanie, montáž a čiarovanie odpruženého športového perforovaného univerzálneho viacúčelového povrchu na multifunkčné ihrisko


September 2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Dodanie počítačovej zostavy s príslušenstvom

Výzva na CP_Dodanie PC zostavy s príslušenstvom

Oznam o možnosti prenájmu športového zariadenia

Výzva na predkladanie ponúk na dodanie služieb Agromost posúdenie zhody

Výzva na CP_Dodanie pracovných dielenských stolov s kontajnerom a nadstavbou


Október 2020

Výzva Dodanie dielenských stolov

Výzva Dodanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov


November 2020

 


December 2020

VÝZVA Dezinfekcia priestorov.docx

Činnosť technika PO, BOZP

Dodanie a montáž vybavenia odbornej učebne

SPŠ strojnícka – Zámer na prenájom reklamná plocha (2)

Verejné obstarávanie 2019

Prehľad dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním za rok 2019, rozčlenené podľa mesiacov, zverejnené v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Január 2019

 


Február 2019

 


Marec 2019

 


Apríl 2019

 


Máj 2019

 


Jún 2019

 


Júl 2019

 


August 2019

 


September 2019

 


Október 2019

 


November 2019

Zámer na prenájom SPŠ strojnícka


December 2019

Výzva lyžiarsky kurz 2020

Výzva na predkladanie cenových ponúk_rekonštrukcia_10.12.2019

Zámer na prenájom nebytových priestorov na vých.vzdel. činnosť