ZENIT v strojárstve 2022

ZENIT – zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť

V dňoch 29. až 31. marca 2022 sa v Strednej odbornej škole techniky a služieb v Brezne konal 22. ročník celoštátnej súťaže zručností ZENIT v strojárstve, na ktorej našu školu v kategórii A – CAD/CAM systémy – vypracovanie konštrukčnej úlohy a technologického postupu reprezentoval víťaz krajského kola Dominik PJATAK, žiak študijného odboru 2381 M strojárstvo zo IV.A triedy.

Dominik sa v celoštátnom kole umiestnil na vynikajúcom 2. mieste.

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme.

V dňoch 18. až 21. októbra 2021 sa konalo školské kolo súťaže ZENIT v strojárstve, ktorej cieľom je rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné a teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti v strojárstve. Súťaž mala dve časti – teoretickú  a praktickú. Žiaci 3. a 4. ročníka študijných odborov 2381 M strojárstvo, 2413 K mechanik strojov a zariadení a 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení súťažili v kategóriách:

A – CAD/CAM systémy, technické kreslenie – výkresová dokumentácia, strojárska technológia – technologický postup výroby súčiastky, strojárska konštrukcia – pevnostné výpočty.

R – overenie praktických zručností pri výrobe súčiastok ručnými postupmi podľa výkresovej dokumentácie, vrátane vypracovania technologických postupov.

S – overenie praktických zručností pri výrobe súčiastok s využitím základných operácií strojného obrábania (sústruženie, frézovanie, vŕtanie) podľa výkresovej dokumentácie, vrátane vypracovania technologických postupov.

C – vypracovanie postupu výroby strojárskeho komponentu pomocou technológií CNC.

Vyhodnotenie 22. ročníka školského kola súťaže  ZENIT V STROJÁRSTVE

Kategória A – CAD/CAM systémy

 1. Oliver KRÚPA – IV.A – postupujúci do KK
 2. Dominik PJATAK – IV.A – postupujúci do KK
 3. Dominik TOMAŠIAK – IV.A – náhradník KK

 Kategória S – základné operácie strojného obrábania

 1. Vladimír PLICHTA – IV.B – postupujúci do KK
 2. Samuel SOLONINKA – IV.B – postupujúci do KK
 3. Jozef URIGA – IV.B – náhradník KK

Kategória S3 – základné operácie strojného obrábania

 1. Simon NIŽNÍK  III.B
 2. Radoslava BURÁKOVÁ – III.B
 3. Štefan PLICHTA – III.B

 Kategória R3 – ručné postupy výroby súčiastok

 1. Erik OLEXA – III.B – postupujúci do KK
 2. Ondrej MRAŽÍK – III.B –   postupujúci do KK
 3. Daniel BADIČ – III.B – náhradník KK

 Kategória C – programovanie CNC

 1. Tomáš GARBERA – IV.A – postupujúci do KK
 2. Dávid MEČEŠ – IV.B – postupujúci do KK

Všetkým žiakom blahoželáme.