Mosty bez bariér 2019

V areáli SOŠ v Pribeníku sa dňa 18. septembra 2019 konal 10. ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí MOSTY BEZ BARIÉR. Súčasťou 10. ročníka festivalu bola aj súťaž o TOP výrobok v oblastiach – technickej, kulinárskej a umeleckej tvorivosti. Žiaci našej školy pod vedením Mgr. M. Puškára vyrobili na kováčskom krúžku kyticu kovových ruží, ktorú pod názvom „KRÁSA V KOVE ZAKLIATA“ prihlásili do súťaže TOP výrobok v kategórii umeleckej tvorivosti a vyhrali 1. miesto.

Mgr. Puškár pri preberaní ocenenia z rúk predsedu KSK R. Trnku

V kultúrnom programe na hudobných nástrojoch zahrali žiaci – Daniel Falat – IV.B (harmonika), Jakub Hudák – II.B (basa) a na husliach im pomáhal Gabriel Szalona z Gymnázia Košických mučeníkov.

Festivalu sa pod vedením PhDr. G. Tarnóciovej a Ing. R. Péchyho zúčastnili aj žiaci II.A triedy. V stánku školu prezentovali žiaci III.C a III.A triedy.

Všetkým za reprezentáciu školy ďakujeme.