Deň študentstva – KSK ocenil Tobiasa Zámboryho

Pri príležitosti Dňa študentstva si 22. novembra 2021 prevzal z rúk Ing. Rastislava Trnku, predsedu Košického samosprávneho kraja,  ocenenie za mimoriadne úspechy v športových aktivitách v celoslovenských a medzinárodných súťažiach jednotlivcov,  žiak IV.A triedy Tobias ZÁMBORY.

 

 

 

 

 

 

 

Tobiasove úspechy:

Umiestnenie v súťaží Majstrovstvá Európy juniorov vo vodnom lyžovaní :

2. miesto – disciplína skoky

2. miesto – disciplína trojkombinácia

2. miesto – umiestnenie Slovensko

Tobias je športový, dobrodružný typ. „Súťaženie a túlanie po svete“ sa stalo jeho srdcovou záležitosťou. Je veľkým fanúšikom športu. Vodné lyžovanie je jeho najväčšou záľubou, venuje sa mu už od detstva. Je cieľavedomý, čo je vidieť hlavne pri športových tréningoch. Pred každými majstrovstvami Európy si zaumieni, že ich vyhrá. Svoje úsilie zdvojnásobí v opakovaných tréningoch a s „ľahkosťou“ ich vyhrá.  V živote má jasne definovaný cieľ, za ktorým si odhodlane kráča, aby ho naplnil.

Druhou závideniahodnou vlastnosťou je jeho vytrvalosť a viera v úspech. Vždy, keď sa do niečoho pustí, tak to aj dokončí. Oplýva takou sebadisciplínou, že vďaka nej sa mu darí takmer vo všetkom. V kolektíve je obľúbený. Svojím priateľským prístupom a zmyslom pre humor si okamžite získa každého.

Je odvážnou osobnosťou. Aj keď sa mu niečo nepodarí, poddať sa osudu alebo sa ľutovať, to veru nepozná. Radšej sa povzbudí slovami: „čo ťa nezlomí, to ťa posilní“.

Ďalšou jeho vlastnosťou je nezlomnosť. Vždy ide vytrvalo za svojím cieľom a nevzdáva sa pri prvom neúspechu, naopak, snaží sa s problémami, ktoré prinesie život, „popasovať“ a vyriešiť ich. To, čo si zaumieni, ak je to len trochu v jeho silách, aj splní. Je láskavý, starostlivý, obetavý  a čestný kamarát, dá sa na neho v každej chvíli spoľahnúť. Vždy, keď sa vyskytne nejaký problém, ochotne podá svojim spolužiakom pomocnú ruku.

Je plný elánu, na nič sa nesťažuje, stále hľadá zmenu . Má veľa dobrých vlastností a sem-tam sa nájdu aj slabé stránky, ale tie obdivuhodné vždy zvíťazia.

Srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa športových úspechov.