Ukončenie šk. roka 2023/2024 – Príhovor predsedu KSK

Vážení učitelia, milí žiaci,

tak ste to dokázali! Školský rok 2023/2024 je za nami, a to znamená jediné – prázdniny sa môžu začať! Ranné vstávanie sa na chvíľu odkladá presne pre 22 077 žiakov krajských stredných škôl. Zostáva vyriešiť už len jednu rovnicu o dvoch neznámych: kde zohnať čerstvý melón a bude dnes počasie na kúpalisko? Tento rébus iste všetci zvládnete na jednotku.

Milí učitelia, milí žiaci, chcem vám všetkým pogratulovať, pretože viem, že za každým vysvedčením sa skrýva kopec tvrdej práce – v laviciach aj za katedrou. Som presvedčený, že známky nie sú jediným meradlom vašich schopností. Pre mnohých z vás sa vyučovanie nekončilo zvonením po hodine a odhodlane ste sa zapájali aj do mimoškolských aktivít. To si veľmi cením.

Iste sa medzi vami nájdu takí, u ktorých koncoročné hodnotenie prevýšilo očakávania, ale možno patríte do tej druhej skupiny. Nebuďte sklamaní, zo svojej skúsenosti vám môžem povedať, že každá chyba pomáha posúvať sa dopredu. Je čas hodiť zlé za hlavu a nazbierať počas leta nové nápady.

Aj Košický samosprávny kraj využije prázdniny, aby sme priestory vašich stredných škôl opäť o čosi viac zmodernizovali. Nechajte sa prekvapiť! Župa ako zriaďovateľ podporuje všetko nové a moderné, čo rozhýbe kraj. A priestor rozhodnúť dávame aj vám! Pre svoju školu môžete získať financie formou participatívneho rozpočtu a skultúrniť si triedu alebo spoločné priestory.

Čo ma však mimoriadne teší, sú správy o vašich úspechoch, ktoré sme na župe počúvali počas celého roka. Či už išlo o Amavet, Hydrogen Horizon Grand Prix Pro, Western Edge First Lego League Open, ale aj žiacku časť Krajskej futbalovej ligy a celá fúra ďalších. Klobúk dole pred vami a ďakujeme, že je o našom kraji vďaka vám počuť!

Takže, čo vás čaká toto leto? Verím, že pred televíziou či nekonečným „scrollovaním“ uprednostníte dobrodružstvá, ktoré by závidel aj Indiana Jones. Aj leto prináša veľa príležitostí naučiť sa niečo nové – či už to bude surfovanie, alebo výroba domácej limonády. Hoci sa už vyberiete na hory, k moru, alebo na záhradu, myslite na to, že dôležitejšie ako destinácia, je spoločnosť, v ktorej si prázdniny vychutnáte.

Prajem vám všetkým zábavné leto, plné oddychu. Vráťte sa nabití energiou a pripravení na ďalšie dobrodružstvá – tento raz tie školské.

S priateľským pozdravom

Rastislav Trnka

Predseda Košického samosprávneho kraja

Czech Airlines Technics – Prax 2024

Aj v tomto školskom roku sa naši študenti odboru 3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika zúčastňujú odbornej praxe vo firme Czech Airlines Technics a.s., ktorá sídli na Letisku Václava Havla v Prahe. Dvojtýždňová odborná prax zameraná predovšetkým na údržbu lietadiel im umožní získať cenné praktické skúsenosti.

 

 

 

Founders Challenge Competition

14. mája 2024 sa členovia tímu PYROLAX – Martin Kundrát, Patrik Gašpár a Jaroslav Štefan z II.A zúčastnili finálového kola súťaže Founders Challenge Competition. Súťaž organizovaná Inovačným centrom Košického kraja sa konala v Kunsthalle. Tím PYROLAX pracoval na zadaní zameranom na druhotné spracovanie surovín a súťažil o najlepší stredoškolský podnikateľský nápad. V konkurencii obstál a svojim nápadom zaujal napr. zamestnávateľov v regióne. Tímu ďakujeme za reprezentáciu školy a veríme, že sa im zámer podarí zrealizovať.

Postup pri neprijatí na štúdium – odvolanie

Postup v prípade neprijatia na štúdium pre nedostatok miesta 

V prípade, že sa zápisu nezúčastnia všetci prijatí žiaci, budú sa uvoľňovať miesta pre žiakov, ktorí neboli prijatí a riaditeľ školy bude v rámci autoremedúry „posúvať čiaru“ (t. z. bude postupne prijímať žiakov, ktorí podali odvolanie).

Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľovi školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzor odvolania:

Odvolanie_vzor

Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2024/2025

Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní od termínu podľa odseku 1 (aktuálne je to najneskôr do stredy, 22. mája 2024); ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť. Až po doručení písomného potvrdenia podľa prvej vety riaditeľ strednej školy vyhotoví rozhodnutie o prijatí samostatne a odošle ho uchádzačovi do piatich pracovných dní od doručenia písomného potvrdenia (prijatia na štúdium).

3 prac. dni: Budeme pozerať na túto lehotu ako na hmotnoprávnu – musí byť na škole.

Písomné potvrdenie prijatia na vzdelávanie

Výsledky prijímacích skúšok 2024/2025

2381 M strojárstvo

2387 M mechatronika

2413 K mechanik strojov a zariadení

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika

 

 

 

 

Horizon Hydrogen Grand Prix 2024

V dňoch 2. a 3. mája 2024 sa v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave konali preteky Horizon Hydrogen Grand Prix 2024Vytrvalostných pretekov RC áut na vodíkový pohon sa druhýkrát zúčastnil aj tím našej školy Strojar Riders –Tomáš Mikloš, Tomáš Kolesár a Ladislav Petra zo IV.A a Maximilián Šimkanin z II.D. Šesťhodinové vytrvalostné preteky RC áut na vodíkový pohon zvládol tím našej školy Strojar Riders výborne a umiestnil sa na 4. mieste. Zároveň sme získali cenu NOVÁČIK ROKA. Počas pretekov naši piloti, Tomáš Mikloš a Ladislav Petra najazdili 957 kôl. Servis RC auta (výmenu vodíkových náplní, bateriek, opravy karosérie…) zabezpečovali  technici, Tomáš Kolesár a Maximilián Šimkanin. Niekoľko mesiacov pred pretekmi tím postavil nové súťažné auto, navrhol a nastriekal karosériu a samozrejme dlhé hodiny trénoval. Tím, Strojar Riders, ktorý trénoval a viedol Ing. P. Ižol, pomáhala mu Ing. R. Ižolová sa v rámci tréningu zúčastnil aj niekoľkých regionálnych pretekov.

Tímu Strojar Riders ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a usporiadateľovi  za výborne zorganizovanú súťaž.

 

 

Rodičovské stretnutie

Vážení rodičia,
srdečne Vás pozývame na rodičovské stretnutia, ktoré sa uskutočnia v stredu – 19. júna 2024 so začiatkom o 17:00 hod. v kmeňových učebniach jednotlivých tried. Zároveň oznamujeme zástupcom rodičov, že stretnutie Rady rodičov sa bude konať v uvedený deň o 16:30 hod. v učebni č. 101.Ďakujeme za účasť.