Deň priemyslovky – 24. október 2019

Dňa 24. októbra 2019 sme si pripomenuli 147. výročie založenia priemyselnej školy a zároveň 187. výročie narodenia jej zakladateľa Józsefa Szakkayho.

Slávnosť zorganizovali členovia Klubu absolventov našej priemyselnej školy a Spoločnosti Józsefa Szakkayho (Klub absolventov maďarskej priemyslovky).

Kladenia venca na pamätnú tabuľu na stene historickej budovy školy sa zúčastnili žiaci našej priemyslovky aj SOŠ Józsefa Szakkayho.

Súčasťou osláv bolo aj odhalenie názvu prepojovacej chodby medzi historickou budovou a školskými dielňami BAUERSTRASSE, o vybudovanie ktorej sa zaslúžil Ing. Juraj Bauer, ktorý bol v rokoch 1952 až 1956 žiakom školy a od decembra 1961 do júla 1996 (35 rokov) pôsobil na škole ako učiteľ odborných predmetov, neskôr zástupca i riaditeľ školy.

Počas Dňa priemyslovky sa konali aj rôzne sprievodné akcie, ktoré zorganizovali žiaci školy: SpartanRace, premietanie filmov, spoločenské hry, súťaže napr. „Priemyslovka“, šach …