Best in English

Dňa 16.11.2023 sa  41 žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej súťaže Best in English. Z celkového počtu 702 škôl – prevažne gymnázií sa naša škola umiestnila na  402. mieste.

Našim najúspešnejším riešiteľom bol Viktor Ružinský zo 4.C, na druhom mieste sa umiestnil Branislav Petrík zo 4.A a na treťom Maximilián Šimkanin z 2.DVšetkým srdečne blahoželáme. You are the BEST IN ENGLISH 2023 !