Projekt ACES

PROJEKT- ACES

FIND YOUR INNER VOICE AND SHOUT OUT LOUD!

NÁJDI SVOJ VNÚTORNÝ HLAS A DAJ O SEBE VEDIEŤ!

Naša škola sa zapojila do medzinárodného projektu Academy of Central European Schools, ACES. Projekt je podporovaný nadáciou Erste Foundation, Interkulturelles Zentrum a Včelím Domom.

Cieľom tejto akadémie je zapojiť študentov a učiteľov stredných škôl do výmenných procesov a zlepšiť tak medzinárodnú spoluprácu stredoeurópskych krajín.

Náš projekt s názvom FIND YOUR INNER VOICE AND SHOUT OUT LOUD! NÁJDI SVOJ VNÚTORNÝ HLAS A DAJ O SEBE VEDIEŤ! je zameraný na výchovu k tolerancii a prijatiu rôznorodosti národov okolitých krajín.

Našimi partnermi v realizácii projektu sú Technologické lýceum Iuliu Maniu – Rumunsko, Arad a Stredná priemyselná škola elektrotechnická a informačných technológií – Česká republika, Brno.

V termíne od 30.09.2013 do 04.10.2013 sa uskutočnilo 1.medzinárodné stretnutie THE KICK -OFF MEETING v Bukurešti, kde nás reprezentovali Mgr. Hana Olejníkova a študent 2.D triedy. Zúčastnení sa zapojili do veľmi zaujímavých aktivít a workshopov, zamerané na spoznanie charakteristických čŕt jednotlivých národov a na podporu jazykových zručností a kompetencií žiakov.

Tento projekt má veľký význam v práci s mládežou, dáva možnosť tvoriť tým tvorivým a spoznať krajiny poznané len z učebníc, prelomením jazykovej bariéry zblížiť národy okolitých krajín.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie našich študentov a učiteľov v Arade, Rumunsko.

Koordinátorka projektu  Mgr. Edita Micenková