ZENIT v strojárstve – 23. ročník

Dňa 23. novembra 2022 sa konalo v SOŠ v Šaci krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve, ktorej cieľom je rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné a teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti v strojárstve. Súťaž mala dve časti – teoretickú  a praktickú. Žiaci 3. a 4. ročníka študijných odborov 2381 M strojárstvo, 2387 M mechatronika, 2413 K mechanik strojov a zariadení a 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení súťažili v kategóriách:

kategória A – Michal Piko, Marek Pethö 

A – CAD/CAM systémy, technické kreslenie – výkresová dokumentácia, strojárska technológia – technologický postup výroby súčiastky, strojárska konštrukcia – pevnostné výpočty.

V kategórii A sa v krajskom kole na 3. mieste umiestnil žiak študijného odboru 2381 M strojárstvo zo IV.A Marek Pethö. 

 

 

 

 

kategória R – Timotej Žingor, Ondrej Mražík 

R – overenie praktických zručností pri výrobe súčiastok ručnými postupmi podľa výkresovej dokumentácie, vrátane vypracovania technologických postupov.

kategória S – Štefan Plichta, Simon Nižník 

S – overenie praktických zručností pri výrobe súčiastok s využitím základných operácií strojného obrábania (sústruženie, frézovanie, vŕtanie) podľa výkresovej dokumentácie, vrátane vypracovania technologických postupov.

kategória C – Matúš Oravec

C – vypracovanie postupu výroby strojárskeho komponentu pomocou technológií CNC.

Všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.