Školský parlament

ŠKOLSKÝ PARLAMENT (ŠP) je reprezentatívnym orgánom žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.

Školský parlament pri Strednej priemyselnej škole strojníckej v Košiciach pracuje v školskom roku 2022/2023 v tomto zložení:

Koordinátorka školského parlamentu: Mgr. Hana Olejníková

I. A     Daniel MAREK

I. B     Marko Sebastián ÜVEGES – tajomník ŠP

I. C     Lukáš KUZMA

I.D     Mikuláš MALIŇÁK

II. A    Benjamín GÁL

II. B    Daniel DROZDA

II. C    Marek KANDRÁČ 

II. D   Samuel MATEJ

III. A   Damián ŠKURLA 

III. B   Dušan HUBINSKÝ

III. C    Peter HORVÁTH

IV. A  Bianka ELEKOVÁ

IV. B  Radoslava BURÁKOVÁ – podpredseda školského parlamentu

IV. C  Erik ČATLOCH – predseda školského parlamentu