Žiacka školská rada

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA (ŽŠR) je reprezentatívnym orgánom žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.

Žiacka školská rada pri Strednej priemyselnej škole strojníckej v Košiciach pracuje v školskom roku 2020/2021 v tomto zložení:

Koordinátorka žiackej školskej rady: Mgr. Hana Olejníková

I. A      Damián ŠKURLA

I. B      Dušan HUBINSKÝ

I. C      Peter HORVÁTH

II. A     Bianka ELEKOVÁ

II. B     Radoslava BURÁKOVÁ

II. C     Erik ČATLOCH

III. A   Eva SZALAYOVÁ – podpredseda žiackej školskej rady

III. B   Tomáš KAČMAR

III. C    Zoltán BENKE – tajomník žiackej školskej rady

IV. A   Patrik ŠKORPIL – predseda žiackej školskej rady

IV. B   Dávid HORNA

IV. C   Anton REMIAŠ