Verejné obstarávanie 2019

Prehľad dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním za rok 2019, rozčlenené podľa mesiacov, zverejnené v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Január 2019

 


Február 2019

 


Marec 2019

 


Apríl 2019

 


Máj 2019

 


Jún 2019

 


Júl 2019

 


August 2019

 


September 2019

 


Október 2019

 


November 2019

Zámer na prenájom SPŠ strojnícka


December 2019

Výzva lyžiarsky kurz 2020

Výzva na predkladanie cenových ponúk_rekonštrukcia_10.12.2019

Zámer na prenájom nebytových priestorov na vých.vzdel. činnosť