Verejné obstarávanie 2024

Prehľad dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním za rok 2024, rozčlenené podľa mesiacov, zverejnené v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Január 2024

 

Február 2024

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Zváračský kurz 2024

Návrh na plnenie súťažných kritérií – Zváračský kurz 2024

Vyhlásenie uchádzača – Zváračský kurz 2024

Čestné vyhlásenie – Zváračský kurz 2024

Čestné vyhlásenie-konflikt záujmov – Zváračský kurz 2024

Marec 2024

 

Apríl 2024

 

Máj 2024

 

Jún 2024

 

Júl 2024

 

August 2024

 

September 2024

 

Október 2024

 

November 2024

 

December 2024

 

Verejné obstarávanie 2023

Prehľad dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním za rok 2023, rozčlenené podľa mesiacov, zverejnené v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Január 2023

 

Február 2023

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Zváračský kurz 2023

Návrh na plnenie súťažných kritérií – Zváračský kurz 2023

Vyhlásenie uchádzača – Zváračský kurz 2023

Čestné vyhlásenie-konflikt záujmov – Zváračský kurz 2023

Čestné vyhlásenie – Zváračský kurz 2023

Marec 2023

 

Apríl 2023

 

Máj 2023

 

Jún 2023

 

Júl 2023

 

August 2023

 

September 2023

 

Október 2023

 

November 2023

 

December 2023

 

Verejné obstarávanie 2022

Prehľad dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním za rok 2022, rozčlenené podľa mesiacov, zverejnené v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Január 2022

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Lyžiarsky kurz 2022

Výzva na Zváračský kurz 2022

Príloha-č. 1- vyhlasenia-uchadzaca

Príloha-č. 2 – čestné-vyhlasenie

Príloha-č. 3 – čestne-vyhlasenie-konflikt-zaujmov

Príloha-č. 4 – navrh-na-plnenie-sutaznych-podkladov-1

Február 2022

 

Marec 2022

 

Apríl 2022

 

Máj 2022

 

Jún 2022

 

Júl 2022

 

August 2022

 

September 2022

 

Október 2022

 

November 2022

 

December 2022

 

Pedagogický klub IKT – počítačová podpora výroby

Činnosť pedagogického klubu je založená na spolupráci pedagogických zamestnancov s cieľom realizácie výmeny skúseností medzi vekovo mladšími a pracovne skúsenejšími pedagógmi, vzájomnej kooperácii učiteľov odborných predmetov priamo spojených s praktickým vyučovaním. Zasadnutia klubu sú zamerané na analyzovanie inovatívnych metód a foriem vzdelávania a metodické materiály vhodné pre praktické vyučovanie.

28_09_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

22_10_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

19_11_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

17_12_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

29_04_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

13_05_2021_SPŠS KE Správa o činnosti PK IKT PPV

20_05_2021_SPŠS KE Správa o činnosti PK IKT PPV

03_06_2021_SPŠS KE Správa o činnosti PK IKT PPV

17_06_2021_SPŠS KE Správa o činnosti PK IKT PPV

03_09_2021_SPŠS KE Správa o činnosti PK IKT PPV

23_09_2021_ SPŠS KE Správa o činnosti PK IKT PPV

21_10_2021_SPŠS KE Správa o činnosti PK IKT PPV

18_11_2021_SPŠS KE Správa o činnosti PK IKT PPV

20_01_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

03_02_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

03_03_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

07_04_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

05_05_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

02_06_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

28_06_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

Pedagogický klub IKT – počítačová podpora konštruovania

Činnosť pedagogického klubu je zameraná na rozvíjanie pedagogických kompetencií poskytovaním priestoru na vzájomné vzdelávanie a výmenu skúseností z vyučovacích aktivít využívajúcich moderné didaktické postupy, metódy a prostriedky poskytujúce inovácie vo vzdelávaní odborných predmetov využívajúcich CAD/CAM systémy.

30_09_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

26_10_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK 

18_11_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

14_12_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

26_04_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

03_05_2021_SPSS_KE_Spravá o činnosti PK IKT PPK

17_05_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

14_06_2021_SPSS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

21_06_2021_SPSS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

02_09_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

30_09_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

12_10_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

11_11_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

02_12_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

20_01_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

10_02_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

03_03_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

07_04_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

05_05_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

02_06_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

Pedagogický klub informatiky a finančnej gramotnosti

Pedagogický klub informatiky a finančnej gramotnosti umožňuje jednotlivým členom klubu zvyšovanie pedagogických kompetencií poskytovaním priestoru na vzájomné vzdelávanie a výmenu skúseností z vyučovacích aktivít za využívania moderných didaktických postupov, metód a prostriedkov poskytujúcich inovácie vo vzdelávaní.

29_09_2020_SPSS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

26_04_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

17_05_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

24_05_2021_ SPŠS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

14_06_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

21_06_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

02_09_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

27_09_2021_SPSS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

11_10_2021_SPSS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

25_10_2021_SPSS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

08_11_2021_SPSS_KE_Správa-o-činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

22_11_2021_SPSS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

25_01_2022_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti-PK informatiky a finančnej gramotnosti

10_02_2022_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti-PK informatiky a finančnej gramotnosti

10_03_2022_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti-PK informatiky a finančnej gramotnosti

21_03_2022_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

04_04_2022_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti-PK informatiky a finančnej gramotnosti

25_04_2022_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

16_05_2022_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

06_06_2022_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

Pedagogický klub matematickej a prírodovednej gramotnosti

Činnosť pedagogického klubu je zameraná na rozvoj spolupráce učiteľov matematiky, prírodovedných a odborných predmetov, výmenu skúseností a zlepšenie vzájomnej komunikácie s cieľom rozširovať svoje profesionálne kompetencie v pedagogickej, didaktickej a odbornej oblasti, ale aj v príbuzných disciplínach a venovať sa rôznym témam, diskutovať o aktuálnych problémoch a navzájom sa inšpirovať. 

24_09_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

22_10_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

19_11_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

17_12_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

27_04_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

29_04_2021_SPŠS_KE Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

20_05_2021_SPŠS_KE Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

27_05_2021_SPŠS KE Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

17_06_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

24_06_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

14_10_2021_ SPŠS_KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

21_10_2021_SPSS_KE_Správa o činnosti PK_matematickej a prírodovednej gramotnosti

25_11_2021_SPŠS KE Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

20_01_2022_SPŠS KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

27_01_2022_SPŠS KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

17_02_2022_SPŠS KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

24_03_2022_SPŠS KE Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

21_04_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

19_05_2022_SPSS KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

09_06_2022_SPSS KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

Pedagogický klub jazykovej gramotnosti

Pedagogický klub jazykovej gramotnosti je zameraný na rozvoj spolupráce učiteľov cudzích jazykov (anglického, nemeckého, ruského), výmenu skúseností a zlepšenie vzájomnej komunikácie  cieľom rozširovať profesionálne kompetencie v pedagogickej, didaktickej a odbornej oblasti, ale aj v príbuzných disciplínach a venovať sa rôznym témam, diskutovať o aktuálnych problémoch a navzájom sa inšpirovať.

28_09_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

26_10_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

23_11_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

14_12_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

29_04_2021 SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

03_05_2021 SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

10_05_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

07_06_2021_SPŠS KE Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

28_06_2021_SPŠS KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

02_09_2021_SPSS_KE_Sprava o cinnosti PK jazykovej gramotnosti

27_09_2021_SPŠS KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

18_10_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

22_11_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

17_01_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

31_01_2022_SPŠS KE Sprava-o-cinnosti PK jazykovej gramotnosti

14_02_2022_SPŠSKE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

21_03_2022_SPŠS KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

11_04_2022_SPŠS KE Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

09_05_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

20_06_2022_ SPŠS KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti je zameraný na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov aktívnym uplatňovaním inovatívnych didaktických prístupov a metód na podporu čítania s porozumením vo všetkých predmetoch a ich analýza v klube.

29_09_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti

20_10_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti

24_11_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti

15_12_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti

28_04_2021_SPŠS KE_ Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti

12_05_2021_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti-PK čitateľskej gramotnosti

18_05_2021_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti-PK čitateľskej gramotnosti

09_06_2021_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti-PK čitateľskej gramotnosti

22_06_2021_SPSS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti 

03_09_2021_SPSS_KE_Sprava_o_cinnosti_PK_citatelskej gramotnosti

14_10_2021_SPSS_KE_Sprava_o_cinnosti_PK_citatelskej gramotnosti

21_10_2021_SPSS_KE_Sprava_o_cinnosti_PK_citatelskej gramotnosti

11_11_2021_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti_PK_ čitateľskej gramotnosti

02_12_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti

20_01_2022_SPSS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti

03_02_2022_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti-PK čitateľskej gramotnosti

03_03_2022_ SPSS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti

07_04_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti

05_05_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti

02_06_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti

Verejné obstarávanie 2020

Prehľad dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním za rok 2020, rozčlenené podľa mesiacov, zverejnené v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Január 2020

Výzva na Zváračský kurz 2020

Zámer na prenájom – nápojový automat


Február 2020

 


Marec 2020

 


Apríl 2020

 


Máj 2020

Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania


Jún 2020

Zámer na prenájom nebytového priestoru – miestnosť 115

Zámer na prenájom nebytových priestorov – miestnosť 11 a 18

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania

Zámer na prenájom – miestnosť č. 15, č. 16, č. 20

Zámer na prenájom nebytového priestoru – miestnosť 403

 


Júl 2020

Zámer na prenájom nebytových priestorov – miestnosti 11 a 18

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Dodanie a montáž športového perforovaného univerzálneho povrchu na multifunkčné ihrisko

 

 


August 2020

Výzva – Dodanie, montáž a čiarovanie športového perforovaného univerzálneho povrchu na multifunkčné ihrisko

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania – Dodanie, montáž a čiarovanie športového univerzálneho povrchu na multifunkčné ihrisko

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Dodanie, montáž a čiarovanie odpruženého športového perforovaného univerzálneho viacúčelového povrchu na multifunkčné ihrisko


September 2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Dodanie počítačovej zostavy s príslušenstvom

Výzva na CP_Dodanie PC zostavy s príslušenstvom

Oznam o možnosti prenájmu športového zariadenia

Výzva na predkladanie ponúk na dodanie služieb Agromost posúdenie zhody

Výzva na CP_Dodanie pracovných dielenských stolov s kontajnerom a nadstavbou


Október 2020

Výzva Dodanie dielenských stolov

Výzva Dodanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov


November 2020

 


December 2020

VÝZVA Dezinfekcia priestorov.docx

Činnosť technika PO, BOZP

Dodanie a montáž vybavenia odbornej učebne

SPŠ strojnícka – Zámer na prenájom reklamná plocha (2)