Verejné obstarávanie 2022

Prehľad dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním za rok 2022, rozčlenené podľa mesiacov, zverejnené v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Január 2022

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Lyžiarsky kurz 2022

Výzva na Zváračský kurz 2022

Príloha-č. 1- vyhlasenia-uchadzaca

Príloha-č. 2 – čestné-vyhlasenie

Príloha-č. 3 – čestne-vyhlasenie-konflikt-zaujmov

Príloha-č. 4 – navrh-na-plnenie-sutaznych-podkladov-1

Február 2022

 

Marec 2022

 

Apríl 2022

 

Máj 2022

 

Jún 2022

 

Júl 2022

 

August 2022

 

September 2022

 

Október 2022

 

November 2022

 

December 2022

 

Pedagogický klub IKT – počítačová podpora výroby

Činnosť pedagogického klubu je založená na spolupráci pedagogických zamestnancov s cieľom realizácie výmeny skúseností medzi vekovo mladšími a pracovne skúsenejšími pedagógmi, vzájomnej kooperácii učiteľov odborných predmetov priamo spojených s praktickým vyučovaním. Zasadnutia klubu sú zamerané na analyzovanie inovatívnych metód a foriem vzdelávania a metodické materiály vhodné pre praktické vyučovanie.

28_09_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

22_10_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

19_11_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

17_12_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

29_04_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

13_05_2021_SPŠS KE Správa o činnosti PK IKT PPV

20_05_2021_SPŠS KE Správa o činnosti PK IKT PPV

03_06_2021_SPŠS KE Správa o činnosti PK IKT PPV

17_06_2021_SPŠS KE Správa o činnosti PK IKT PPV

03_09_2021_SPŠS KE Správa o činnosti PK IKT PPV

23_09_2021_ SPŠS KE Správa o činnosti PK IKT PPV

21_10_2021_SPŠS KE Správa o činnosti PK IKT PPV

18_11_2021_SPŠS KE Správa o činnosti PK IKT PPV

20_01_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

03_02_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

03_03_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

07_04_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

05_05_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

02_06_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

28_06_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

Pedagogický klub IKT – počítačová podpora konštruovania

Činnosť pedagogického klubu je zameraná na rozvíjanie pedagogických kompetencií poskytovaním priestoru na vzájomné vzdelávanie a výmenu skúseností z vyučovacích aktivít využívajúcich moderné didaktické postupy, metódy a prostriedky poskytujúce inovácie vo vzdelávaní odborných predmetov využívajúcich CAD/CAM systémy.

30_09_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

26_10_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK 

18_11_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

14_12_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

26_04_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

03_05_2021_SPSS_KE_Spravá o činnosti PK IKT PPK

17_05_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

14_06_2021_SPSS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

21_06_2021_SPSS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

02_09_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

30_09_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

12_10_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

11_11_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

02_12_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

20_01_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

10_02_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

03_03_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

07_04_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

05_05_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

02_06_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

Pedagogický klub informatiky a finančnej gramotnosti

Pedagogický klub informatiky a finančnej gramotnosti umožňuje jednotlivým členom klubu zvyšovanie pedagogických kompetencií poskytovaním priestoru na vzájomné vzdelávanie a výmenu skúseností z vyučovacích aktivít za využívania moderných didaktických postupov, metód a prostriedkov poskytujúcich inovácie vo vzdelávaní.

29_09_2020_SPSS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

26_04_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

17_05_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

24_05_2021_ SPŠS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

14_06_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

21_06_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

02_09_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

27_09_2021_SPSS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

11_10_2021_SPSS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

25_10_2021_SPSS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

08_11_2021_SPSS_KE_Správa-o-činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

22_11_2021_SPSS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

25_01_2022_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti-PK informatiky a finančnej gramotnosti

10_02_2022_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti-PK informatiky a finančnej gramotnosti

10_03_2022_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti-PK informatiky a finančnej gramotnosti

21_03_2022_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

04_04_2022_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti-PK informatiky a finančnej gramotnosti

25_04_2022_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

16_05_2022_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

06_06_2022_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

Pedagogický klub matematickej a prírodovednej gramotnosti

Činnosť pedagogického klubu je zameraná na rozvoj spolupráce učiteľov matematiky, prírodovedných a odborných predmetov, výmenu skúseností a zlepšenie vzájomnej komunikácie s cieľom rozširovať svoje profesionálne kompetencie v pedagogickej, didaktickej a odbornej oblasti, ale aj v príbuzných disciplínach a venovať sa rôznym témam, diskutovať o aktuálnych problémoch a navzájom sa inšpirovať. 

24_09_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

22_10_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

19_11_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

17_12_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

27_04_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

29_04_2021_SPŠS_KE Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

20_05_2021_SPŠS_KE Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

27_05_2021_SPŠS KE Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

17_06_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

24_06_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

14_10_2021_ SPŠS_KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

21_10_2021_SPSS_KE_Správa o činnosti PK_matematickej a prírodovednej gramotnosti

25_11_2021_SPŠS KE Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

20_01_2022_SPŠS KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

27_01_2022_SPŠS KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

17_02_2022_SPŠS KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

24_03_2022_SPŠS KE Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

21_04_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

19_05_2022_SPSS KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

09_06_2022_SPSS KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

Pedagogický klub jazykovej gramotnosti

Pedagogický klub jazykovej gramotnosti je zameraný na rozvoj spolupráce učiteľov cudzích jazykov (anglického, nemeckého, ruského), výmenu skúseností a zlepšenie vzájomnej komunikácie  cieľom rozširovať profesionálne kompetencie v pedagogickej, didaktickej a odbornej oblasti, ale aj v príbuzných disciplínach a venovať sa rôznym témam, diskutovať o aktuálnych problémoch a navzájom sa inšpirovať.

28_09_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

26_10_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

23_11_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

14_12_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

29_04_2021 SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

03_05_2021 SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

10_05_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

07_06_2021_SPŠS KE Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

28_06_2021_SPŠS KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

02_09_2021_SPSS_KE_Sprava o cinnosti PK jazykovej gramotnosti

27_09_2021_SPŠS KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

18_10_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

22_11_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

17_01_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

31_01_2022_SPŠS KE Sprava-o-cinnosti PK jazykovej gramotnosti

14_02_2022_SPŠSKE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

21_03_2022_SPŠS KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

11_04_2022_SPŠS KE Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

09_05_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

20_06_2022_ SPŠS KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti je zameraný na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov aktívnym uplatňovaním inovatívnych didaktických prístupov a metód na podporu čítania s porozumením vo všetkých predmetoch a ich analýza v klube.

29_09_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti

20_10_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti

24_11_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti

15_12_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti

28_04_2021_SPŠS KE_ Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti

12_05_2021_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti-PK čitateľskej gramotnosti

18_05_2021_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti-PK čitateľskej gramotnosti

09_06_2021_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti-PK čitateľskej gramotnosti

22_06_2021_SPSS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti 

03_09_2021_SPSS_KE_Sprava_o_cinnosti_PK_citatelskej gramotnosti

14_10_2021_SPSS_KE_Sprava_o_cinnosti_PK_citatelskej gramotnosti

21_10_2021_SPSS_KE_Sprava_o_cinnosti_PK_citatelskej gramotnosti

11_11_2021_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti_PK_ čitateľskej gramotnosti

02_12_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti

20_01_2022_SPSS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti

03_02_2022_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti-PK čitateľskej gramotnosti

03_03_2022_ SPSS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti

07_04_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti

05_05_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti

02_06_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti

Verejné obstarávanie 2020

Prehľad dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním za rok 2020, rozčlenené podľa mesiacov, zverejnené v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Január 2020

Výzva na Zváračský kurz 2020

Zámer na prenájom – nápojový automat


Február 2020

 


Marec 2020

 


Apríl 2020

 


Máj 2020

Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania


Jún 2020

Zámer na prenájom nebytového priestoru – miestnosť 115

Zámer na prenájom nebytových priestorov – miestnosť 11 a 18

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania

Zámer na prenájom – miestnosť č. 15, č. 16, č. 20

Zámer na prenájom nebytového priestoru – miestnosť 403

 


Júl 2020

Zámer na prenájom nebytových priestorov – miestnosti 11 a 18

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Dodanie a montáž športového perforovaného univerzálneho povrchu na multifunkčné ihrisko

 

 


August 2020

Výzva – Dodanie, montáž a čiarovanie športového perforovaného univerzálneho povrchu na multifunkčné ihrisko

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania – Dodanie, montáž a čiarovanie športového univerzálneho povrchu na multifunkčné ihrisko

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Dodanie, montáž a čiarovanie odpruženého športového perforovaného univerzálneho viacúčelového povrchu na multifunkčné ihrisko


September 2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Dodanie počítačovej zostavy s príslušenstvom

Výzva na CP_Dodanie PC zostavy s príslušenstvom

Oznam o možnosti prenájmu športového zariadenia

Výzva na predkladanie ponúk na dodanie služieb Agromost posúdenie zhody

Výzva na CP_Dodanie pracovných dielenských stolov s kontajnerom a nadstavbou


Október 2020

Výzva Dodanie dielenských stolov

Výzva Dodanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov


November 2020

 


December 2020

VÝZVA Dezinfekcia priestorov.docx

Činnosť technika PO, BOZP

Dodanie a montáž vybavenia odbornej učebne

SPŠ strojnícka – Zámer na prenájom reklamná plocha (2)

Verejné obstarávanie 2019

Prehľad dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním za rok 2019, rozčlenené podľa mesiacov, zverejnené v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Január 2019

 


Február 2019

 


Marec 2019

 


Apríl 2019

 


Máj 2019

 


Jún 2019

 


Júl 2019

 


August 2019

 


September 2019

 


Október 2019

 


November 2019

Zámer na prenájom SPŠ strojnícka


December 2019

Výzva lyžiarsky kurz 2020

Výzva na predkladanie cenových ponúk_rekonštrukcia_10.12.2019

Zámer na prenájom nebytových priestorov na vých.vzdel. činnosť