Pedagogický klub matematickej a prírodovednej gramotnosti

Činnosť pedagogického klubu je zameraná na rozvoj spolupráce učiteľov matematiky, prírodovedných a odborných predmetov, výmenu skúseností a zlepšenie vzájomnej komunikácie s cieľom rozširovať svoje profesionálne kompetencie v pedagogickej, didaktickej a odbornej oblasti, ale aj v príbuzných disciplínach a venovať sa rôznym témam, diskutovať o aktuálnych problémoch a navzájom sa inšpirovať. 

24_09_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

22_10_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

19_11_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

17_12_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

27_04_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

29_04_2021_SPŠS_KE Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

20_05_2021_SPŠS_KE Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

27_05_2021_SPŠS KE Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

17_06_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

24_06_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

14_10_2021_ SPŠS_KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

21_10_2021_SPSS_KE_Správa o činnosti PK_matematickej a prírodovednej gramotnosti

25_11_2021_SPŠS KE Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

20_01_2022_SPŠS KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

27_01_2022_SPŠS KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

17_02_2022_SPŠS KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

24_03_2022_SPŠS KE Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

21_04_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

19_05_2022_SPSS KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti

09_06_2022_SPSS KE_Správa o činnosti PK matematickej a prírodovednej gramotnosti