Pedagogický klub jazykovej gramotnosti

Pedagogický klub jazykovej gramotnosti je zameraný na rozvoj spolupráce učiteľov cudzích jazykov (anglického, nemeckého, ruského), výmenu skúseností a zlepšenie vzájomnej komunikácie  cieľom rozširovať profesionálne kompetencie v pedagogickej, didaktickej a odbornej oblasti, ale aj v príbuzných disciplínach a venovať sa rôznym témam, diskutovať o aktuálnych problémoch a navzájom sa inšpirovať.

28_09_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

26_10_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

23_11_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

14_12_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

29_04_2021 SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

03_05_2021 SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

10_05_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

07_06_2021_SPŠS KE Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

28_06_2021_SPŠS KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

02_09_2021_SPSS_KE_Sprava o cinnosti PK jazykovej gramotnosti

27_09_2021_SPŠS KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

18_10_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

22_11_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

17_01_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

31_01_2022_SPŠS KE Sprava-o-cinnosti PK jazykovej gramotnosti

14_02_2022_SPŠSKE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

21_03_2022_SPŠS KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

11_04_2022_SPŠS KE Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

09_05_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti

20_06_2022_ SPŠS KE_Správa o činnosti PK jazykovej gramotnosti