Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti je zameraný na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov aktívnym uplatňovaním inovatívnych didaktických prístupov a metód na podporu čítania s porozumením vo všetkých predmetoch a ich analýza v klube.

29_09_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti

20_10_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti

24_11_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti

15_12_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti

28_04_2021_SPŠS KE_ Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti

12_05_2021_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti-PK čitateľskej gramotnosti

18_05_2021_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti-PK čitateľskej gramotnosti

09_06_2021_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti-PK čitateľskej gramotnosti

22_06_2021_SPSS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti 

03_09_2021_SPSS_KE_Sprava_o_cinnosti_PK_citatelskej gramotnosti

14_10_2021_SPSS_KE_Sprava_o_cinnosti_PK_citatelskej gramotnosti

21_10_2021_SPSS_KE_Sprava_o_cinnosti_PK_citatelskej gramotnosti

11_11_2021_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti_PK_ čitateľskej gramotnosti

02_12_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti

20_01_2022_SPSS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti

03_02_2022_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti-PK čitateľskej gramotnosti

03_03_2022_ SPSS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti

07_04_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti

05_05_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti

02_06_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti