Pedagogický klub informatiky a finančnej gramotnosti

Pedagogický klub informatiky a finančnej gramotnosti umožňuje jednotlivým členom klubu zvyšovanie pedagogických kompetencií poskytovaním priestoru na vzájomné vzdelávanie a výmenu skúseností z vyučovacích aktivít za využívania moderných didaktických postupov, metód a prostriedkov poskytujúcich inovácie vo vzdelávaní.

29_09_2020_SPSS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

26_04_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

17_05_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

24_05_2021_ SPŠS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

14_06_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

21_06_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

02_09_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

27_09_2021_SPSS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

11_10_2021_SPSS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

25_10_2021_SPSS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

08_11_2021_SPSS_KE_Správa-o-činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

22_11_2021_SPSS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

25_01_2022_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti-PK informatiky a finančnej gramotnosti

10_02_2022_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti-PK informatiky a finančnej gramotnosti

10_03_2022_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti-PK informatiky a finančnej gramotnosti

21_03_2022_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

04_04_2022_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti-PK informatiky a finančnej gramotnosti

25_04_2022_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

16_05_2022_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti

06_06_2022_SPSS_KE_Sprava-o-cinnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti