Pedagogický klub IKT – počítačová podpora konštruovania

Činnosť pedagogického klubu je zameraná na rozvíjanie pedagogických kompetencií poskytovaním priestoru na vzájomné vzdelávanie a výmenu skúseností z vyučovacích aktivít využívajúcich moderné didaktické postupy, metódy a prostriedky poskytujúce inovácie vo vzdelávaní odborných predmetov využívajúcich CAD/CAM systémy.

30_09_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

26_10_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK 

18_11_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

14_12_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

26_04_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

03_05_2021_SPSS_KE_Spravá o činnosti PK IKT PPK

17_05_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

14_06_2021_SPSS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

21_06_2021_SPSS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

02_09_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

30_09_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

12_10_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

11_11_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

02_12_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

20_01_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

10_02_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

03_03_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

07_04_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

05_05_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK

02_06_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK