Oznam – vstup do školy 16.9.2020

Milí žiaci a rodičia,

nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Preto Vás po dňoch voľna, ktoré trvalo od 12.9.2020 do 15.9.2020 znovu žiadame o  vyplnenie:


Vyplnený dotazník každý žiak odovzdá v stredu ráno (16.9.2020) pri vstupe do školy.