Mechatronika

2387 M MECHATRONIKA

2387 M PREZENTÁCIA

SPŠS_KE_ŠkVP_2387_M_ mechatronik_2022_2023

Mechatronika je moderný interdisciplinárny študijný odbor, ktorý kombinuje mechanické stroje s elektronikou a inteligentným počítačovým riadením.

V súčasnosti je o medziodborových absolventov čoraz väčší záujem, nachádzajú uplatnenie v strojárskych aj elektrotechnických  firmách.

Absolventi môžu pokračovať ďalej vo vysokoškolskom štúdiu, alebo sa môžu zúčastniť ďalšieho vzdelávania zameraného na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.