Mechanik

2413 K mechanik strojov a zariadení

SPŠS_KE_ŠkVP_2413_K_ mechanik SaZ_2022_23

2413 K PREZENTÁCIA

Odbor pripravuje žiakov na výkon kvalifikovaných činností v oblasti strojárstva so zameraním na obsluhu klasických aj programovaných strojov a strojárskych zariadení, na diagnostikovanie a odstraňovanie ich porúch.

Praktická príprava je realizovaná formou odbornej praxe v partnerských firmách a formou odborného výcviku v školských dielňach (zámočníckej, drevárskej, kováčskej, zváračskej a obrobni).

Od školského roka 2018/2019 môžu žiaci študijného odboru 2413 K  mechanik strojov a zariadení na našej škole absolvovať odborné vzdelávanie a praktickú prípravu v systéme duálneho vzdelávania.

Absolventi odboru sa uplatňujú ako pracovníci údržby, obrábači kovov, zvárači, operátori liniek, kvalitári, pracovníci logistiky.

Absolventi získajú:

  • maturitné vysvedčenie
  • výučný list
  • zváračský preukaz