Životné prostredie

  3916 M  ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Odbor pripravuje žiakov na výkon kvalifikovaných činností v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ale tiež na vysokoškolské štúdium orientované na ekológiu a životné prostredie.

Zameriava sa na osvojenie princípov technológie ochrany životného prostredia, základov anatómie a fyziológie človeka a vplyvu škodlivýn na neho a tiež na kvalitnú jazykovú prípravu.

Absolventi sa uplatňujú v súkromných i štátnych firmách zameraných na ochranu životného prostredia, v oblasti kontroly kvality životného prostredia a riadenia územného plánovania, pri hodnotení projektov zameraných na riešenie ekologických problémov.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zem v dlani Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt životné prostredie Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zem v dlani