EXKURZIE 2023/2024

Milí žiaci, kolegovia a rodičia,

v šk. roku 2023/2024 škola organizuje aj exkurzie do zahraničia. Prvá je naplánovaná v mesiaci október 2023 na autosalón do Kataru a druhá v mesiaci október 2024 do CERNu a Chamonix.

Podrobné informácie sú uvedené v priložených letákoch.

Kontakt v prípade záujmu: Ing. Róbert Péchy (leták)