EČ a PFIČ MS 2020

Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu školy ostanú zatvorené až do odvolania, oznámil dňa 24. marca 2020 na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Z uvedeného dôvodu sa nebude konať externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v tomto školskom roku. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky, by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby, v termíne do 30. júna 2020.

Pokyny pre predsedov ŠMK, PMK, administrátorov, pomocný dozor a pokyny na hodnotenie jednotlivých častí EČ a PFIČ MS 2020:

Pokyny pre predsedov_MS_2020_final

Pokyny pre administrátora VUJ_MS_2020_final

Pokyny pre administrátora CJ_2VUJ_MS_2020_final

Pokyny pre administratora MAT MS 2020_final

Pokyny na vyplňovanie OH 2020_final

Pokyny na hodnotenie UKO_CJ_2VUJ_2020_final

Pokyny na hodnotenie PFIC MS_VUJ_2020_final

Pokyny a kriteria na hodnotenie PFIC_CJ_2.VUJ_MS_2020_final

Kriteria na hodnotenie PFIC MS _VUJ_2020_final

MS 2020_OH_CJB1_krizik

MS 2020_OH_CJB1_pero

MS 2020_OH_CJB2_krizik

MS 2020_OH_CJB2_pero

MS 2020_OH_MAT

MS 2020_OH_VUJ_krizik

MS 2020_OH_VUJ_pero