2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní. Tento príspevok pre Vás neznamená žiadny výdavok, pretože ide o daň, ktorú už za Vás odviedol Váš zamestnávateľ alebo ktorú odvádzate ako fyzická alebo právnická osoba daňovému úradu a pritom máte možnosť tento príspevok darovať Rodičovskému združeniu.

Vaše 2 % nám pomôžu v rozvíjaní aktivít Vašich detí v škole.

Použijeme ich:

  • na oceňovanie žiakov
  • na kultúrne akcie žiakov
  • na súťaže a exkurzie
  • na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

Za Vašu pomoc Vám ĎAKUJEME!

2% dane – tlačivo s údajmi školy 2022

Tlačivo pre darovanie 2% dane z príjmu