2%

Darujte svoje 2% dane z príjmu

Ak sa budete rozhodovať o Vašej zaplatenej dani z príjmov za rok 2018,

uchádzame sa o Vašu priazeň!

 

Kto a ako môže poukázať 2% zo zaplatenej dane? 

Kto?

  • zamestnanec
  • daňovník podávajúci daňové priznanie
  • právnická osoba

Ako?

  • zamestnanec na príslušnom daňovom úrade odovzdáva tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% z už zaplatenej dane z príjmov a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti do 31.3.2012
  • daňovník podávajúci daňové priznanie sám a právnická osoba uvedú priamo v daňovom priznaní neziskovú organizáciu, ktorej chcú darovať časť daní
  • Rodičovské združenie pri Strednej priemyselnej škole v Košiciach účelovo zadelí získané príjmy od správcu Vašej dane pre potreby žiakov školy

Sami tak rozhodnete a adresne výrazne podporíte :

  • rast úrovne vzdelávania
  • modernizáciu a obnovu učebných pomôcok
  • tvorbu finančných zdrojov pre lepšie materiálne podmienky na progresívny rozvoj školských a mimoškolských aktivít žiakov

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno: Rodičovské združenie pri Strednej priemyselnej škole
Sídlo: Komenského 2, 040 01 Košice, 
IČO: 173196170304
Právna forma: občianské združenie

Ak máte záujem dozvedieť sa o tejto problematike viac, pozrite si internetovú stránku www.rozhodni.sk

Ď A K U J E M E !

Pre iný sponzoring:
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Názov účtu: Darovací účet
Číslo účtu: 70000187161/8180