EXKURZIE

Milí žiaci, kolegovia a rodičia,

v šk. roku 2024/2025 škola organizuje aj exkurzie do zahraničia. Prvá je naplánovaná v mesiaci október 2024 do CERNu a Chamonix.

Termín exkurzie: od 14.10. do 17.10.2024

Dátum prihlásenia na exkurziu do 9.2.2024.

Zarezervovaná a potvrdená je návšteva v CERNe v utorok 15.10.2024, prehliadka bude v angličtine.

Podrobné informácie sú uvedené v letáku.

Kontakt v prípade záujmu: Ing. Róbert Péchy (leták)

EXKURZIA CERN – leták

 

 

 

Aktualizačné vzdelávanie z Plánu obnovy a odolnosti SR

V šk. roku 2022/2023 poskytlo MŠVVaŠ SR z POO pedagogickým zamestnancom našej školy prostriedky na podporu individuálneho profesijného rozvoja.  Účelom financovania bola podpora organizovania aktualizačného vzdelávania pre 29 pedagogických zamestnancov v rozsahu 20 hodín, na aktivity napĺňajúce obsah zameraný na zmeny školského kurikula a rozvoj digitálnych zručností.

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania Zmeny školského kurikula s využitím IKT

Exkurzia – Priemyselný park Kechnec

Dňa 31.5.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie v priemyselnom parku Kechnec. Navštívili 2 podniky: MAGNA PT a HANDTMANN. Firma Magna sa zaoberá výrobou prevodoviek rôznych značiek automobilov. V úvode si žiaci pozreli prezentáciu o firme a následne videli výrobu jednotlivých komponentov prevodovky.

Firma Handtmann sa zaoberá výrobou hliníkových odliatkov pre prevodovky (BMW a Fiat). Žiaci videli jednotlivé zariadenia a samotnú výrobu odliatkov.

Pracovné ponuky pre maturantov

Milí maturanti,

oslovujú nás firmy s požiadavkou uverejnenia propagačného materiálu – ponuky pracovnej príležitosti pre Vás, budúcich absolventov našej školy:

  • MONTÁŽE Trenčín a.s.  

Spoločnosť je dlhodobým a spoľahlivým zamestnávateľom v oblasti montáže, rekonštrukcie, výstavby a údržby technologických celkov pre spracovateľský priemysel. Ponúka možnosť uplatnenia sa mladým ľuďom, ktorý si vedia predstaviť pracovať v našom obore ako pomocný montér alebo montér zámočník. Zamestnancov neustále preškoľuje na nové postupy a metódy a ponúka zvyšovanie kvalifikácie, napríklad na zváračov kovov, žeriavnikov, atď. Práce realizuje na celom území SR, ČR, EU, občas aj na území USA a Kanady. Veľa informácií a fotografií nájdete aj na našej web stránke www.montazetrencin.sk

MONTÁŽE Trenčín a.s. – Leták

  •  Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

01_Zbor verejnej a justičnej stráže

02_Zbor verejnej a justičnej stráže

  • SEZ Krompachy

202305 voľné pracovné miesta SEZ Krompachy

Exkurzia LETISKO 2023

Dňa 13. apríla 2023 sa študenti IV.C triedy študijného odboru 3920 M polytechnika zúčastnili v rámci odbornej praxe exkurzie na letisko v Košiciach.

 

 

 

 

 

 

Horizon Hydrogen Grand Prix 2023

V dňoch 12. až 14. apríla 2023 sa v Zážitkovom centre vedy – Aurelium v Bratislave konali preteky Horizon Hydrogen Grand Prix 2023. V kategórii „nováčik“ sa vytrvalostných pretekov RC áut na vodíkový pohon zúčastnil aj tím našej školy Strojar Riders – Tomáš Mikloš, Tomáš Kolesár a Ladislav Petra z III.A, Sebastián Šesták a Samuel Matej z II.D. Šesťhodinové vytrvalostné preteky RC áut na vodíkový pohon zvládol tím našej školy Strojar Riders výborne a v uvedenej kategórii zvíťazil. Za 6 hodín naši piloti, Tomáš Mikloš, Tomáš Kolesár a Ladislav Petra, najazdili 900 kôl s priemerným časom 24 sekúnd / kolo. Servis RC auta (výmenu vodíkových náplní, bateriek, opravy karosérie …) zabezpečovali aj technici Sebastián Šesták a Samuel Matej.

Niekoľko mesiacov pred pretekmi tím vytvoril stavebnicový model RC auta s agregátom na vodíkový pohon, navrhol a nastriekal karosériu, naučil sa využívať alternatívny vodíkový pohon tak, aby auto vydržalo jazdiť čo najdlhšie a samozrejme dlhé hodiny trénoval. Tím Strojar Riders trénoval a viedol Ing. P. Ižol, pomáhali a spolupracovali Ing. V. Tirčo a Ing. R. Ižolová.   

Tímu Strojar Riders ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

https://www.youtube.com/watch?v=w2oTZemQ7Oc

 

 

Stredoškolská odborná činnosť 2022/2023 – krajské kolo

Krajská prehliadka SOČ sa uskutočnila v piatok 31.3.2023 na pôde Strednej priemyselnej školy dopravnej v Košiciach. Súťažiaci prezentovali svoje práce v sedemnástich súťažných odboroch.

Našu školu reprezentovali študenti študijného odboru 2381 M strojárstvo zo IV.A triedy:
V celoštátnom kole SOČ, ktoré sa uskutoční v dňoch 25. až 28. apríla 2023 v Modre, bude našu školu reprezentovať študent študijného odboru 2381 M strojárstvo zo IV.A  Peter Jámbor, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v odbore 01 Problematika voľného času.

 Všetkým študentom ďakujeme za reprezentáciu školy.


Dňa 02.03.2023 sa uskutočnilo školské kolo SOČ, na ktorom odprezentovalo 44 žiakov štvrtého ročníka svoje súťažné práce.  Najväčšie zastúpenie mali už tradične práce v odbore 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava a v odbore 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie.

Odborná komisia pre IV.A pracovala v zložení: Ing. R. Valenčák, Ing. R. Ižolová, Ing. P. Burdza

Odborná komisia pre IV.C pracovala v zložení: Ing. J. Judičák PhD., Mgr. Z. Ben Peretz, Ing. J. Horňák

Práce konzultovali: 

Ing. Jozef Horňák (13), Mgr. Zuzana Ben Peretz (13), Ing. Carmen Sabolová (7), Ing. Renáta Ižolová (5), Ing. Matej Capák (2), Ing. Magdaléna Belejová (2), Ing. Roman Valenčák (1), Ing. Peter Burdza (1)

Práce ocenené v školskom kole SOČ:

Hodina deťom – na pomoc deťom je vždy správny čas

Aj takto vyzerá dobročinnosť!

V utorok 21.marca sa naša škola zapojila do verejnej zbierky Hodina deťom. Vďaka pomoci našich študentov sme mohli pomáhať ako dobrovoľníci so žltými pokladničkami v uliciach Košíc. Zbierka Hodina deťom je venovaná osamelým rodičom s deťmi, ktoré najviac ohrozuje chudoba. Rodiny s jedným rodičom si často nemôžu dovoliť ani základné veci ako oblečenie, kúrenie, jedlo či školské pomôcky. Sme radi, že sme mohli pomôcť takýmto spôsobom a vyzbierať finančné prostriedky na podporu jednorodičov a ich detí. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí svojím príspevkom podporili dobrú vec. Ďakujeme.