Oznamy vedenia školy

Aktuality


Študijné odbory

Ukončené maturitou

informačné technológie, grafické systémy a dopravné zariadenia
mechanika, elektronika a automatizačná technika


Študijné odbory

Ukončené maturitou a výučným listom

prevádzka, údržba a opravy lietadiel
strojov a zariadení
obrábacích a zváracích strojov a zariadení
skĺbenie vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe


Partneri školy

u ktorých naši študenti poo ukončení štúdia môžu získať zamestnaniePartneri školy v systéme duálneho vzdelávaniaVYSOKĚ ŠKOLY A ZAMESTÁVATELIA

Riaditeľstvo SPŠ strojníckej, Komenského 2, 040 01 Košice oznamuje, že školský rok 2020/2021 sa začína v stredu 2. septembra 2020. Zraz žiakov je o 9:00 hod.. Pri vstupe do školy je každý žiak povinný odovzdať Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (17088) a Zdravotný dotazník (17126). https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/ Žiaci … Čítajte viac…

Źiadosť o posúdenie nájomcu Oznam