Výsledky prijímacieho konania 2020/2021

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.

Záväzné potvrdenie o nastúpení / nenastúpení Vášho dieťaťa zasielajte:

Vzor potvrdenia o nastúpení / nenastúpení žiaka na štúdium:

POTVRDENIE O NASTÚPENÍ

POTVRDENIE O NENASTÚPENÍ